Annons

De tyska socialdemokraternas ordförande Sigmar Gabriel.

Hoppa till artikelns andra spalt.

MittEuropa »
"Strömningar i EU kan förnya svenska (S)"

De svenska socialdemokraterna borde inspireras av vad som sker i Tyskland och Storbritannien. Det skriver Patrik Wikström.

I Europa är de socialdemokratiska partierna idépolitiskt hårt prövade. De har under en lång period befunnit sig i en nedåtgående spiral med flera förlorade val i följd. I de flesta av de europeiska länderna är regeringarna borgerligt styrda, med vissa undantag som Grekland och Spanien. Nu verkar det som om ett embryo till en förnyelseprocess väckts i framför allt Storbritannien och Tyskland.

I Storbritannien har Labourpartiet nyligen valt Ed Miliband som ny partiledare. I valrörelsen positionerade han sig till vänster om de andra kandidaterna från partiets etablissemang. Sannolikt var det detta som gjorde att han vann över sin bror David som företräder partiets högerfalang. Det var David Miliband som skulle föra det politiska arvet vidare efter Tony Blairs projekt nya Labour.

I och med att Ed Miliband valts till ny partiledare för Labourpartiet kommer det att väckas förhoppningar inom hela arbetarrörelsen om att angreppen på den organiserade arbetarklassen kan motarbetas. Det var bland arbetarna som Ed Miliband vann en tydlig majoritet för sin politiska linje. Han talar om vikten av social jämlikhet och ansvarstagande, både från de övre skikten i samhället och fackföreningsrörelsen.

I sammanhanget är det dock viktigt att påpeka att det egentligen inte finns några påtagliga band till fackföreningsrörelsen men att det ändå kommer att vara svårare i framtiden för Labour att inte bry sig om kraven från fackföreningsrörelsens medlemmar på grund av deras stöd för Ed Miliband.

De svenska socialdemokraterna kan se tillbaka och låta sig inspireras av brödrakampen inom brittiska Labour. Det är den ideologiska debatten mellan höger och vänster som de svenska socialdemokraterna måste hitta tillbaka till. Det verkar som det finns en inneboende rädsla för att ta den ideologiska debatten. Inom svensk politisk debatt gäller upprätthållandet av konsensus partierna emellan och även inom partierna som det viktigaste. I Storbritannien fanns två tydliga linjer och en tydlig gräns mellan dessa. Denna tydlighet skapade också som en bonuseffekt en tydligare gränsdragning gentemot Tories och Liberaldemokraterna.

Även i Tyskland märks liknande tongångar som i Storbritannien. SPD:s partiordförande Sigmar Gabriel strävar medvetet efter att vara ett oppositionellt vänsteralternativ till Angela Merkels högerkoalitionsregering. SPD intar samma förhållningssätt som Labour när det gäller vikten av social jämlikhet för att hålla i hop ett samhälle. Det är så socialdemokraterna i Sverige också borde agera. Om de inte tar vänsterspåret i politiken riskerar de att bli en blek kopia av moderaterna.

Även om det är långt kvar för den krisande socialdemokratin i Europa så borde det som nu sker i Storbritannien och Tyskland vara en inspirerande källa till förnyelse även för svensk socialdemokrati.

Lösningen på socialdemokraternas problem kanske finns i den partipolitiska logiken. Socialdemokraterna behöver efter sitt andra raka valnederlag verkligen börja fundera över sin politik och över vilka grupper av människor som de ska representera i samhället. I den partipolitiska logiken ingår det profilering av värderingar och idéer.

Det som profilering borde handla om är att visa på skillnader och inte likheter mellan olika partier. För socialdemokraterna har problemet varit tudelat, dels att de försökt vara ett parti för alla och dels att de hela tiden försöker i så stora drag de kan kopiera moderaternas politik. Under den senaste valrörelsen försvann skillnaderna nästan helt för väljarna. I de stora frågorna som sysselsättning, ekonomi och välfärd rådde i stort sett konsensus.

S bör inte tävla med M i skattesänkningar. Att M vill ha skattesänkningar är inte konstigt, det finns i deras ideologiska värdegrund, men att S också ska genomföra det är att följa sin läromästare. Socialdemokraterna ska inte vara ett skattesänkarparti. Hur ska två partier som fått samma politik hanteras från väljarnas sida?

För socialdemokraternas egen överlevnad som parti gäller det att våga välja att positionera sig gentemot moderaterna. Att välja innebär samtidigt att de tvingas välja bort, men det tillhör spelreglerna i politiken. Det som är prioritering ett för socialdemokraterna är att börja med att avgöra vad medborgarna har för behov i samhället. Sedan är uppgiften att paketera politiken i en helhet för att slutligen kommunicera ut den till medborgarna.

Nu gäller det att göra rätt och göra något eget, med viss europeisk inspiration.

MITTEUROPA

MittEuropa uppdateras inte mer.