Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige utanför nya EU-regler om skilsmässor

De nya reglerna ska göra det möjligt för internationella par i EU att välja vilket lands lagar som ska tillämpas om de skiljer sig.

Ett par från olika EU-länder som vill skilja sig ska i framtiden kunna välja vilket lands regler för skilsmässa de vill använda sig av, förutsatt att någon av dem har en koppling till det landet, till exempel är bosatt där.

Förslaget är det första exemplet på ett så kallat utökat samarbete inom EU. Det innebär att minst nio länder kan gå vidare med en fråga som man inte lyckas enas om i hela EU. I fallet med skilsmässoregler är Sverige ett av de länder som motsatt sig en EU-gemensam lag, som nu inledningsvis kommer gälla för 14 länder.

Förslaget om gränsöverskridande skilsmässor antogs av parlamentets utskott för rättsliga frågor på torsdagen och väntas antas av ministerrådet imorgon. En slutlig omröstning i parlamentet genomförs i december.