Cecilia Malmström, EU-kommissionär.

Bild: EU-kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

”Viktigt att inte ta till stora gester”

EU:s högsta ansvarige för terroristbekämpning, svenska kommissionären Cecilia Malmström, har inte vidtagit några extra åtgärder med anledning av självmordsbombningen i Stockholm i lördags.
– Det är viktigt att inte ta till stora gester och skapa nya dramatiska förslag som provoceras fram under tidspress och medialt tryck. Det är precis det som terroristerna vill, säger hon.

Medan den svenska säkerhetspolisen arbetar vidare med utredningen av händelsen då en svensk-irakisk man sprängde sig själv i luften i centrala Stockholm i lördags, planerar den högst politiske ansvarige personen för terroristbekämpning i EU inte för några nya åtgärder. Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström berättar att flera av hennes kommissionärskollegor har hört av sig för att uttrycka sin oro och bestörtning med anledning av dådet, men arbetet fortsätter som vanligt.

– När något sådant här händer är det viktigt att inte ta till stora gester och skapa nya dramatiska förslag som provoceras fram under tidspress och medialt tryck. Det är precis det som terroristerna vill, att man ska skapa rädsla och panik. Vi har sett tidigare att det har kunnat leda väldigt fel, säger Cecilia Malmström vid en träff med svenska journalister i EU-parlamentet i Strasbourg.

För bara en månad sedan lade hon fram ett förslag till en ny intern säkerhetsstrategi för EU. Den ska under de kommande åren leda EU:s arbete med en mängd olika frågor, bland annat terroristbekämpning. I strategin tas ”hantering av radikalisering och rekrytering” upp. Ansträngningarna för att bekämpa terrorism måste intensifieras, står det i strategin.

– Vi vill upprätta ett nätverk där människor som jobbar med att identifiera personer som riskerar att radikaliseras kan samlas. Frustrerade, unga människor löper risk att inte bara vara frustrerade utan även gå till extrem handling, säger Cecilia Malmström.

EU-nätverket för kunskapsspridning om radikalisering ska skapas nästa år. Det ska bestå av ”politiska beslutsfattare, tjänstemän inom brottsbekämpande myndigheter och säkerhetstjänster, åklagare, lokala myndigheter, akademiker, fackexperter och organisationer inom det civila samhället, inklusive grupper som företräder terrorismens offer”.

EU-kommissionen ska också under 2012 en ministerkonferens om frågor med anknytning till radikalisering och rekrytering, samt ta fram en handbok om åtgärder och erfarenheter i arbetet mot radikalisering och för att underlätta ”avhopp och rehabilitering”.

Attentatsmannen i Stockholm hade klara islamistiska bevekelsegrunder till sitt dåd och hänvisade till Sveriges insats i Afghanistan och Mohammed-teckningarna konstnären Lars Vilks ritat. Enligt statistik från Europol, EU:s polisbyrå, är dock terrorattentat med islamistisk grund relativt ovanliga i EU. Mellan 2007 och 2009 stod de för mindre än en procent av terrorattentaten. Vanligast var dåd utförda eller planerade av separatistiska organisationer eller individer.

Hur rimligt tycker du det är att fokusera just på islamistiska terroristdåd?

– Det vi har sett är att det både i Europa och i USA finns en ökad risk för radikalisering av unga män, så kallade home-grown terrorism. Det som forskarna säger till mig, och som bekräftas nu i dagarna, är att hotbilden ökar bland just av den här typen av personer som inspireras av al-Qaida-dåd. Det är där man kanske kan addera en EU-dimension genom att skapa nätverk för att förebygga dåd. Men det är inte min uppgift att bedöma hur säkerhetstjänster arbetar och hur de prioriterar, det finns olika hotbilder i olika länder, säger Cecilia Malmström.