MittEuropa »
EU behandlar snus orättvist

Förbudet mot svensk snusförsäljning i andra EU-länder måste upphöra. Det skriver Muzaffer Ünsal, ordförande i Muf Botkyrka.

Efterfrågan på snus har alltid varit stort i Sverige och även ute i andra europeiska länder bland annat i Finland. Intresset för det svenska snuset har även nått euroasiatiska Turkiet.

Allt fler svenskar både i Sverige och ute i Europa undrar varför det inte säljs något svenskt snus i andra europeiska länder.

Trots att EU tillåter snuskopian Makla som är mest populärast bland afrikanska invånare säljas fritt i Bryssels butiker så är det fortfarande inte något klartecken för försäljning utav det svenska snuset.

Jag anser att det är orättvist mot både människorna som söker snus och bor utomlands och mot den svenska handeln som försöker blomstra. EU som jag tidigare ansåg att vara för frihandel sitter nu och låtsas försvara människors hälsa.

Precis som vår svenska EU-parlamentariker Christofer Fjellner (M) anser jag att det är orimligt att den enda tobaksprodukt som är förbjuden i EU är den minst skadliga.

Tyvärr så behandlas inte det svenska snuset som andra tobaksprodukter i EU.
Varje år dör över 400 000 människor i till exempel USA på grund av rökrelaterade sjukdomar. Det är mer än dubbelt så många som sammantaget dör av alkohol, droger, aids, mord och självmord. Det påstod den oberoende organisationen ASCH inte för så länge sedan.

De europeiska ländernas myndigheters strategier för att minska tobakskonsumtionen bygger oftast genom att gå över till mindre farligare tobaksprodukter. Som till exempel det svenska snuset som är mycket mindre skadligare än till exempel cigaretter.

Lungcancerfrekvensen bland svenska män minskat de senaste 20 åren, något som forskare kopplar till det faktum att svenska män röker allt mindre och många av dem har ersatt cigaretter med snus.

Svenska snuset är mindre farligare än de importerade cigaretterna som de europeiska länderna säljer. Jag ser hellre ungdomar snusa än att röka.