Hoppa till artikelns andra spalt.

Industriskydd avgjorde frihandelsavtal med Sydkorea

Europaparlamentet har med stor majoritet röstat igenom ett frihandelsavtal med Sydkorea, som även innehåller en skyddsklausul för europeisk industri.

Omröstningen i parlamentet avslutar två och ett halvt års förhandlingar mellan EU och Sydkorea, och är det mest omfattande avtalet i sitt slag hittills. Förslaget antogs efter att parlamentet fått igenom en skyddsklausul för europeisk industri, och garantier för att den nya sydkoreanska lagen om koldioxidutsläpp inte kommer missgynna europeiska biltillverkare.

Garantin för europeisk bilindustri innebär att EU har försäkrat sig om att Sydkorea inte kommer införa strängare utsläppsmål än vad EU har. De Gröna i parlamentet, som röstade emot avtalet, kallar agerandet en ”armvridning av EU, som har undergrävt den miljömässiga integriteten hos Sydkoreas regler för bilutsläpp”.

Skyddsklausulen, som röstades igenom som ett separat förslag, innebär att EU kan höja eller låta bli att ytterligare sänka tullar om importen av en vara ökar så mycket att den anses hota europeisk industri.

Det nya avtalet är tänkt att minska importtullar och andra handelshinder med 98 procent för tjänster och industri- och jordbruksvaror under fem år.