Den politiska händelsutvecklingen i Nordafrika ställer många frågor men svaret måste bli demokrati, menar skribenterna.

Hoppa till artikelns andra spalt.

MittEuropa »
Nordafrika börjar smaka demokratins sötma

Sverige och EU ska inte ställa sig neutral i kampen för demokrati, det öppna samhället och mänskliga rättigheter. Det skriver Robert Halef (KD) och Caroline Szyber (KD).

Det som händer idag i Egypten och de andra länderna i regionen är svårt att sia om, det råder stor nervositet i hela området. Om inte de demokratiska krafterna vinner så kan utvecklingen bli den värsta på länge och vi kommer istället att få se slutna länder som avskärmar sig från omvärlden och som fortsätter diskriminerar kvinnor, förtrycka minoriteter och andra trosinriktningar. Detta skulle för lång tid framöver hämma utvecklingen och ta död på mångas framtidsdrömmar om yttrandefrihet och religionsfrihet.

Ett avskräckande exempel är Iran som isolerat sig från omvärlden, hotar grannländer, kränker invånarnas frihet, stödjer terroristorganisationer och skapar oro med sin framställning av kärnvapen.

Egyptens politiska tumult fick nästan all uppmärksamhet vid EU:s utrikesministermöte i Bryssel i måndags. Det som är viktigt att EU även framgent enas och talar med en stark gemensam röst. Det är också viktigt att EU tydligt markerar att agerande såsom de egyptiska myndigheternas stängning av Internet aldrig är acceptabel.

Mubarak har lovat att inte ställa upp till val i september, men frågan är inte löst med detta. Vem ska styra landet fram till valet? Vad blir militärens roll fram till dess?

I Egyptens och Tunisiens grannländer finns nu en strävan efter demokratisk struktur inte minst efter påtryckningar, inte enbart utifrån och också inifrån. Dessa ansträngningar måste uppmuntras och få starkt stöd från omvärlden.

Sverige och EU ska inte ställa sig neutral i kampen för demokrati, det öppna samhället och mänskliga rättigheter. Stabilitet fram till fria och rättvisa val är nödvändig, på så sätt kan fler partier hinna organisera sig och delta i valet.

Vi ser det som självklart att EU och FN kommer skicka valobservatörer och ge stöd i processen med att genomföra fria och rättvisa val.

MITTEUROPA

MittEuropa uppdateras inte mer.

MITTEUROPA

MittEuropa uppdateras inte mer.