Parlamentarisk röra om arbetstillstånd i EU

Ett förslag om att införa ett gemensamt uppehålls- och arbetstillstånd i EU fick igår ja i ansvarigt parlamentsutskott. Men möjligheten till ändringstillägg har begränsats – ett beslut som bestrids.

Att rättsliga utskottet begränsat möjligheten till ändringar innebär bland annat att sysselsättningsutskottet, som tidigare arbetat tillsammans med det ansvariga rättsliga utskottet, inte får möjlighet att ta ställning till förslaget igen. Sysselsättningsutskottet anser att de blivit överkörda av sina kollegor, och frågan ska därför avgöras av parlamentets jurister.

Enligt en presstalesperson på parlamentet är det första gången ett ärende som två utskott arbetat med och som röstats ned i parlamentet, tas över av bara ett av utskotten.

När förslaget om det som kallas ”single permit” var uppe till omröstning i EU-parlamentet i december röstades det ned efter att ett antal ändringar gjorts till det ursprungliga förslaget. De gällde bland annat lagens omfattning, frågan om likabehandling mellan EU-medborgare och arbetare från länder utanför EU och huruvida medlemsländer ska ha rätt att kräva eller utfärda ytterligare dokument förutom det gemensamma tillståndet.

Kommissionen valde efter det att skicka tillbaka förslaget till det rättsliga utskottet i parlamentet, som igår antog det igen i sin ursprungliga form, men lade till en begränsning för tilläggsförslag med undantag för frågan om ytterligare dokument.

EU-parlamentarikern Anna Hedh (S) som sitter i utskottet hör till dem som hade velat ha en större öppning för förändringar, och en möjlighet för sysselsättningsutskottet att behandla frågan igen.

– Vad vi säger på vänsterkanten är att vi vill ha mer fokus på den sociala politiken och arbetsrätten, och se till att det inte krockar med de regler som gäller kollektivavtal, säger Anna Hedh.