Trakasserier på arbetsplatsen är vanligast inom sjukvården i EU.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Trakasserier vanligt på jobbet i EU

Enligt en ny rapport blir det vanligare med mobbing och trakasserier på arbetsplatsen i EU. Uppemot en femtedel av arbetstagarna har utsatts.

Det är den Europeiska byrån för säkerhet och hälsa på arbetet som har kommit fram till att uppemot en femtedel av alla arbetstagare i EU har blivit trakasserade på något sätt på jobbet.

Trakasserierna kan ta sig uttryck i fysisk eller psykisk mobbing av kollegor eller angrepp från till exempel kunder eller patienter som en arbetstagare kommer i kontakt med under arbetstid. Bland de länder som ingår i studien hade sex procent av arbetstagarna blivit fysiskt angripna på jobbet.

– Jobbtrakasserier kan leda till stress, långtidssjukskrivning och till och med självmord, säger Jukka Takala, direktör på byrån som står bakom studien.

Resultaten visar att alla kan drabbas av trakasserierna, även om vissa egenskaper tycks öka risken för att utsättas av olägenheter från så kallad tredje part, det vill säga kunder eller andra utomstående. Unga män med liten arbetserfarenhet löper större risk för det än andra grupper.

Den typiskt svenska varianten av arbetsplatsmobbing, enligt studien, är att den oftare sker kollegor emellan än att en chef trakasserar en underställd.

Enligt studien kan arbetsplatserna fortfarande göra mer för att motarbeta mobbing. Fyra av tio chefer säger sig vara oroade över att trakasserier pågår på arbetsplatsen men endast 25 procent har satt in några åtgärder.