Annons

Arkivbild. EU måste ändra regelverket som snedvrider konkurrensen och tillåter lönedumpning menar Byggnads.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Byggnads anmäler EU-regler till kommissionen

Fackförbundet Byggnads anser att utländska arbetare blir betydligt billigare att anlita i Sverige jämfört med svenska arbetare på grund av ett kryphål i EU-rätten.

Enligt EU:s regelverk kan den som jobbar i ett annat EU-land under högst två år slippa betala det landets sociala avgifter utan i stället betala till hemlandet.

I ett konkret exempel pekar Byggnads på att det enligt polsk lagstiftning är löntagaren och inte arbetsgivaren som står för de sociala avgifterna. Det innebär att en polsk arbetare som exempelvis tjänar 160 kronor i timmen ska betala 21,5 procent i sociala avgifter till polska myndigheter.

Enligt svenska regler är det arbetsgivaren som utöver lönen på 160 kronor får betala sociala avgifter på drygt 31 procent. Konsekvensen blir att även om en polsk och en svensk byggnadsarbetare har samma lön så blir den svenske arbetaren drygt 31 procent dyrare.

Det ger polska företag en konkurrensfördel framför företag från nordiska länder och Tyskland där arbetsgivarna betalar de sociala avgifterna. Ett indirekt och otillåtet statsstöd menar Byggnads.

– Vi kan aldrig acceptera denna till synes legala lönedumpning och otillbörliga konkurrens baserat på EU-rätten. Vi har därför lämnat in en anmälan till EU-kommissionen för att få en politisk och rättslig prövning av frågan, säger Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

Facket anser också att regelverket är diskriminerade.

– En svensk byggnadsarbetare får behålla hela sin lön. För utländska arbetare kan vi inte ställa samma krav och exempelvis en polsk arbetare blir då diskriminerad, säger Torbjörn Johansson.

Anmälan har gått till EU-kommissionens avdelning för konkurrensfrågor som ska utreda om Byggnads har rätt i att de nuvarande EU-reglerna strider mot Lissabonfördragets statsstödsregler (artikel 107) och principen om lika lön (artikel 45). I slutändan kan frågan hamna i EU:s domstol.