Annons

Portugals José Socrates lovade att få ordning på budgeten för att slippa ta lån från EU och IMF.

Bild: Christian Wohlert

Hoppa till artikelns andra spalt.

Portugal manades till nedskärningar

EU:s stats- och regeringschefer kunde komma överens om att anta europakten på toppmöte sent på torsdagskvällen. Alla 17 euroländer och sex ytterligare länder går med. Endast Sverige, Storbritannien, Ungern och Tjeckien förblir utanför. Samtidigt uppmanades Portugal till fortsatta nedskärningar.

Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) hänvisade till att det inte finns en majoritet för att gå med i den svenska riksdagen. Därmed hade han själv inte heller slutgiltigt behövt ta ställning.

– Jag har också angivit att det angavs oro för lönebildningen och en oro för social dumping runtom i Europa från riksdagen, sade Fredrik Reinfeldt efter den första dagens möte på torsdagskvällen.

I och med att europakten nu är klubbad får 23 länder i uppgift att ta fram förslag på reformer och åtgärder som ska säkra målen med pakten: att hålla nere budgetunderskottet, minska statsskulden och låta EU-kommissionen komma med synpunkter på hur det bäst ska gå till. Åtgärderna ska meddelas inom de kommande två månaderna.

EU-länderna fick på mötet lov att ta Portugals nyss avgångne premiärminister José Sócrates på orden när han lovade att landet kommer att lyckas uppfylla de kärva budgetmål man har satt upp, trots att det senaste besparingspaketet röstades ner i onsdags. 

Tysklands förbundskansler Angela Merkel uppmanade de politiska krafterna i Portugal att ta sitt ansvar och göra de nedskärningar som behövs för att en räddningsaktion från EU och IMF inte ska bli nödvändig. Hur det ska gå till är dock upp till portugiserna själva.

– Vi måste respektera den portugisiska demokratin, sade EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso.
– Även oppositionsledaren, som jag träffade idag, har inskärpt att de är redo att nå budgetmålet och sedan får de internt se vad det blir för exakt sifferinnehåll, sade Fredrik Reinfeldt.

Men med ett nyval i maj eller juni är det bråttom att hitta en ny väg framåt för Sócrates. I april löper lån på 4,3 miljarder euro ut som måste förnyas. Räntan på femåriga obligationer hade på torsdagen stigit till 8,25 %, vilket ses som en ohållbar nivå.

Spricker planerna i Lissabon återstår endast EU:s räddningsfond EFSF. I mötets slutsatser anges att ledarna kom överens om att den ska utökas till 440 miljarder euro utlåningsbart kapital, men Finlands ovilja att åta sig mer inbetalningar gör att beslutet om det väntas först i juni. Ett slutgiltigt beslut om den permanenta räddningsfonden ESM kunde inte heller tas på torsdagen, då Tyskland sent omsider hade synpunkter på tempot med vilket de ska betala in till fonden.

Det andra stora samtalsämnet på mötet var Libyen. Angela Merkel hade inför mötet velat ha ett totalt oljeembargo och hon ser ut att få sin vilja igenom, om än inte direkt. I slutsatserna står att EU ”står redo att inleda och anta ytterligare sanktioner, inklusive åtgärder som försäkrar att olje- och gasinkomster inte når Khadaffis regim. Medlemsländer kommer att lägga fram liknande förslag i FN:s säkerhetsråd.”