Statsminister Fredrik Reinfeldt talade i dag om Sveriges Europapolitik.

Bild: Elsa Persson

Hoppa till artikelns andra spalt.

Reinfeldt: Svenska modellen inte hotad

I samband med att statsminister Fredrik Reinfeldt i dag talade på Europahuset i Stockholm, ställde Europaportalen några aktuella frågor kring splittringen bland de svenska partierna när det gäller löne- och arbetsmarknadsfrågor i EU.

Under fredagens sammanträde med EU-nämnden röstade de rödgröna partierna tillsammans med Sverigedemokraterna igenom att Sverige ska föreslå skrivningar mot social dumpning och till skydd för kollektivavtalen. Under dagens ministerråd valde arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M) istället att lägga ned sin röst när man skulle anta rådslutsatser.

Hur ser du på situationen att regeringen är i minoritet i EU-nämnden när det gäller arbetsmarknadsfrågor, en situation som sannolikt kan komma att upprepas?

– Vi får naturligtvis gå igenom och analysera vad det kan få för konsekvenser. Tidigare har jag ju ibland varit oroad över en vilja att driva på för att få fram en europeisk reglering av arbetsmarknaden, av det enkla skälet att vi tror att det kommer provocera fram motsvarande synpunkter från andra länder med ett från svensk arbetsmarknadsmodell avvikande sätt att hantera det. Det vill säga mycket mer strikt lagstiftning, mycket mer av sådant som vi i grunden inte tror är bra för att jobben ska växa fram, och för nationellt självbestämmande, säger Fredrik Reinfeldt.

Ser du att den svenska arbetsmarknadsmodellen skulle vara hotad?

– Nej, jag har ingen känsla av det. Tvärtom har det fram tills nu accepterats att vi har olika sätt att sätta lön och styra våra respektive arbetsmarknader. Så jag upplever inte att det finns något tryck gentemot detta, utan hotet kommer från dem som ropar på reglering och som tycks tro att varje reglering blir exakt vad man själv vill, men jag har aldrig sett att EU-samarbetet fungerar så.

Kan ni tänka er att samarbeta med Socialdemokraterna som ett sätt att komma runt att ni nu är i minoritet i EU-nämnden när det gäller arbetsmarknadsfrågor?

– Traditionellt har det varit så att vi har kunnat formulera en EU-politik när vi har varit i opposition tillsammans med Socialdemokraterna, så det är klart att jag hoppas att det skulle kunna se ut så.

Förra veckan väcktes frågan om att tvinga regeringen att i förväg skriftligt deklarera vilken linje de tänkte föra när det gäller EU-kommissionens förslag om att reglera lönebildningen i medlemsländerna, men efter röstmissar från oppositionen fick förslaget till slut nej i en omröstning i riksdagen. På frågan om regeringen ändå tänker deklarera sin linje i förväg, hänvisar Reinfeldt till att det inte finns något formellt, färdigt EU-förslag.

–  Och jag kommer inför EU-nämnden, innan toppmötet 24-25 mars, naturligtvis att uppdatera om var förslagen ligger som vi faktiskt har att ta ställning till, och utifrån det beskriva var den svenska positionen ligger.