EU-länder tvingas betala tillbaka miljarder i jordbruksstöd

Närmare fem miljarder kronor i jordbruksstöd har EU-kommissionen begärt tillbaka från tio EU-länder. Orsaken är att pengarna använts på ett felaktigt sätt eller att ländernas kontroll varit allt för bristfällig.

Av de tio länder som pekas ut är Grekland värst. Landet får betala tillbaka närmare 2,5 miljard kronor för att deras kontroll över hur jordbrukare använt pengarna har varit bristfällig.

De övriga länderna är i fallande skala Rumänien, Spanien, Storbritannien, Bulgarien, Nederländerna, Danmark, Frankrike, Italien och Portugal.