"Hur vill du skydda anonymiteten på internet?"

Nima frågar hur anonymiteten på internet skall skyddas. Europaparlamentariker Lena EK (C) svarar.

Ställ din egen fråga till EU:s makthavare.

Se fler frågor ochsvar på YouEurope.