Arkivbild. Utvecklingen i hela EU visar på en ökning av prekära anställningar, arbetslöshet och ojämlikhet, skriver Nygren.

Arkivbild. Utvecklingen i hela EU visar på en ökning av prekära anställningar, arbetslöshet och ojämlikhet, skriver Nygren.

MittEuropa »
Lyft fram den sociala dimensionen i EU

EU måste respektera ILOs konventioner om fri förhandlingsrätt. Det betonade de fackliga företrädarna i Europeiska ekonomiska sociala kommittén, EESK, vid det senaste mötet, skriver Ellen Nygren, LO.

Vid marsmötet i EESK diskuterades bland annat kommissionens 50 delförslag för att få en bättre fungerande inre marknad, den så kallade inremarknadsakten. Kommissionär Michel Barnier, med ansvar för den inre marknaden, deltog och höll ett anförande.

De fackliga företrädarna förde fram att den sociala dimensionen av den inre marknaden inte har lyfts fram tillräckligt i kommissionens förslag. Utvecklingen i EU visar på en ökning av så kallade prekära anställningar, arbetslöshet och ojämlikhet. Risken för sociala konflikter ökar.

Därför efterfrågades vad kommissionen gör mot social dumpning, och var gränsen går mellan konkurrensrätten och kollektivavtalens kompetensområden, med anledning av flera kontroversiella domar i EG-domstolen, bland annat på pensionsområdet.

Barnier svarade att inremarknadsakten kan bli en plattform som är så effektiv som möjligt. Han höll inte med om att de sociala aspekterna saknas i kommissionens dokument, utan framhöll att det behövs en social sammanhållning för att uppnå ekonomiskt hållbarhet.

EESKs yttrande om inremarknadsakten innehåller bland annat en rekommendation om att fullt ut integrera stadgan om de grundläggande rättigheterna i regleringen av den inre marknaden. EESK uppmanar de medlemsstater som valt att inte anta stadgan att göra det.

Vidare vill EESK att en översyn av gällande lagstiftning kring utstationering av arbetstagare sker efter samråd med arbetsmarknadens parter.

EESK fick också besök av kommissionens ordförande José Manuel Barroso, som talade om EU2020-strategin. Den fackliga gruppens ordförande, Georgios Dassis,  ifrågasatte kommissionens agerande i lönefrågor i de länder som värst drabbats av krisen, och betonade att EU måste respektera ILOs konventioner om fri förhandlingsrätt.