EU-länderna har alltid ett val när det gäller det monetära samarbetet, skriver Olle Abrahamsson.

Hoppa till artikelns andra spalt.

MittEuropa »
Sverige måste inte införa euron

Den tidigare eurodebatten på Europaportalen kan nu ses i nytt ljus. Erkänd EU-profil ger det fria valet av valuta en röst. Det skriver Olle Abrahamsson, rättschef i Justitiedepartementet.

Våren 2008 förekom på europaportalen.se en debatt där flera framstående EU-rättsexperter med emfas gjorde gällande att Sverige juridiskt sett har en skyldighet att byta kronan mot euro.

Jag menade i stället att deltagandet i EU:s monetära samarbete är en rättighet för de medlemsstater som uppfyller de så kallade konvergenskriterierna, inte en skyldighet. Jag försvarade också regeringens uttalande i proposition 1994/95:19 s. 445 om att Sveriges anslutning till EMU är ”en intern svensk angelägenhet”. Uttalandet har allt sedan dess kritiserats som ett medvetet vilseledande av en förmodat EU-skeptisk opinion inför folkomröstningen hösten 1994.

Det gläder mig därför att min bedömning nu delas av Ferdinando Riccardi, redaktör för det ansedda nyhetsbrevet Agence Europe. Riccardi är verkligen inte vem som helst utan en legendarisk EU-profil, känd för sina skarpa analyser och sina nära kontakter med kommissionen och domstolen.

Under rubriken ”A look behind the news” har Riccardi den 30 mars 2011 följande inte minst för en svensk publik tänkvärda text:

“I believe that the difficulties certain member states are encountering with regard to respecting eurozone rules partly derives from a misconception: the consideration that these rules are imposed on the people throughout the countries of the EU. In the beginning, member states' participation in the euro was regarded as compulsory. The real situation, however, proved that this was an illusion.

The euro imposes rules that must be accepted not only by the authorities and one or other of the social classes, but also by the people as a whole. This is not a question of party policy. Participating in the euro brings advantages. Socialist governments understand this perfectly well, as witnessed in Greece, Spain and Portugal.

These governments have done their best to apply and respect the necessary rules, even when this involves breaking with a part of their own electorate and puts them in danger of seeing their parliamentary majorities reduced or lost, as is the case with Portugal. Nonetheless, the people in each member state are free to make their own choices.

There is nothing dubious about the situation at all: the people of a given member state have the right to reject eurozone rules. If this is the case, the member state must subsequently leave the eurozone and revert back to its national currency.”

MITTEUROPA

MittEuropa uppdateras inte mer.