Underbemanning inom sjukvården oroar EU

EU:s ordförandeland Ungern är oroligt över att säkerheten i sjukvården i fattiga EU-länder i öst hotas när vårdpersonal väljer att flytta till rikare EU-länder.

När EU:s socialministrar träffades på tisdagen till ett informellt möte i Ungern diskuterades sjukvårdssituationen i unionen. Den ungerska hälsoministern Miklós Szócska hävdade att lönen för kvalificerad vårdpersonal kunde vara sex gånger högre i rikare EU-länder jämfört med de fattigaste i öst. Möjligheter till högre lön leder till att vårdanställda söker sig bort från sina hemländer vilket orsakar stora bemanningsproblem där.

Hälsoministern konstaterade att europeisk sjukvård behöver ytterligare en miljon anställda och fick medhåll från ansvarig EU-kommissionär John Dalli.

– Det finns mer och mer efterfrågan på vårdtjänster, men samtidigt blir det svårare att få vårdpersonal. Detta är en ond cirkel, så frågan är hur vi kan bryta denna, sade John Dalli.

EU-kommissionären föreslog att länderna utbyter information om hur vårdpersonal rör sig över gränserna inom EU och mellan EU och OECD-länder.