Misstänkta föreslås få nya rättigheter

Alla som grips i ett EU-land ska ha rätt till advokat, kunna ringa hem och kontakta sitt lands ambassad. Det föreslår EU-kommissionen.

På onsdagen kom EU-kommissionen med sitt tredje förslag i en serie förändringar för att skapa minimiregler för mer rättvisa rättegångar i EU. När någon grips inom EU ska personen ha rätt till advokat från början till slut i rättsprocessen. Efter gripandet ska den misstänkte få ringa hem eller till sin arbetsgivare och tala med sitt lands ambassad.

Med dessa minimiregler vill EU-kommissionen utjämna de skillnader som finns mellan EU-länder för att säkra de medborgerliga rättigheterna i EU-fördraget.

– Det förslag som läggs fram idag kommer att stärka det ömsesidiga förtroendet mellan våra rättssystem genom att säkra att misstänkta behandlas enligt samma rimliga miniminormer i hela Europeiska unionen, sade kommissionär Viviane Reding i ett uttalande på onsdagen.

Förslaget går nu vidare till ministerrådet och Europaparlamentet för beslut. Antalet brottmål i EU är drygt åtta miljoner per år.