Vi har en de facto-kvotering för män, skriver Kjell Granrot, och föreslår en certifiering för jämställda företag.

Hoppa till artikelns andra spalt.

MittEuropa »
”Certifiera jämställda företag”

Läsaren Kjell Granrot skriver till EU-kommissionär Viviane Reding och föreslår att företag som är jämställda ska kunna certifieras.

Det behövs åtgärder för bättre rekryteringar till bolagsstyrelser inom EU. Jag anser att kvotering är tänkbart samtidigt som det är en mycket drastisk åtgärd. Men ska man kvotera så skall regleringen vara maximalt effektiv och kortsiktig, för att undvika risken för motsatt verkan.

Vi har idag en de facto-kvotering till förmån för män med ”rätt” härkomst och socialt sammanhang. Den som försvarar den nuvarande ordningen måste också hävda att skolkunskaper inte är särskilt användbara för karriär och makt i bolagsstyrelser. Flickorna gör bättre ifrån sig i skolan, i varje fall i Sverige.

Denna de facto-kvotering måste brytas. Den hör till en svunnen tid och försämrar produktiviteten.

Jag har en idé om ett sätt att skapa incitament till jämställdhet och bättre tillvaratagande av kompetens: En certifiering för tjänster, produkter och företag som uppfyller kriterier på icke-diskriminering.

Ursprungligen tänkte jag mig en gradvis liten rabatt på arbetsgivaravgiften, men det är svårt att administrera redan på nationell nivå och på EU-nivå blir det sannolikt ännu svårare.

Enklare är det att inrätta ett certifieringsorgan som finansieras med någon liten avgift för de företag som söker certifiering. Certifiering får företaget och produkten när tillverkaren kan visa att företaget har:

1: en icke-diskriminerande lönebildning,

2: en icke-diskriminerande karriärmöjlighet,

3: en icke-diskriminerande styrelserepresentation

De företag som godkänns får rätt att använda loggan på produkten och i marknadsföringen. Loggan kunde heta TJEJ (Tillräckligt Jämställt Enligt Jämlikhetscertifieringsorganet) om det bara gällt Sverige. Som mer globalt slagkraftigt kanske MEROR (MERitocratic ORigin) kan duga. Eller RED (Ready-made according to REDing).

Nog skojat om en allvarlig sak. Vad anser kommissionären om idén?

Kjell Granrot

Läs mer: Viviane Reding svarar.