Hoppa till artikelns andra spalt.

"Intressant förslag som skulle förbättra jämställdheten”

Svar från EU-kommissionär Viviane Reding på Kjell Granrots brev.

Bäste herr Granrot,

EU-kommissionens vice ordförande Viviane Reding har bett mig att besvara ditt brev.

Låt mig först tacka dig för ditt intresse för jämställdhetsfrågor och dina intressanta förslag.

Faktum är kvinnor fortfarande är starkt underrepresenterade i ledande positioner. Vår databas om kvinnor och män i beslutsfattandet visar att ungefär en av tio styrelsemedlemmar för de största börsnoterade bolagen inom EU är en kvinna. Nio av tio är män. Och detta trots att fler kvinnor än män tar universitetsexamen – cirka sex av tio akademiker i Europa är kvinnor.

Det finns alltså ett behov att snabbt förbättra situationen, för i svåra ekonomiska tider är det viktigt att använda den outnyttjade potentialen i den välutbildade kvinnliga arbetskraften.

Vice ordförande Viviane Reding vill förbättra situationen och ge stora företag en sista chans att agera genom trovärdiga frivilliga initiativ. Hon har uppmanat börsnoterade bolag inom EU att underteckna "Kvinnor i styrelsen – Upprop för Europa" för att frivilligt öka kvinnors närvaro i företagens styrelser till 30 procent 2015 och till 40 procent 2020.

EU-kommissionen kommer att övervaka situationen och om det inte finns några trovärdiga åtaganden från företagen under 2012 kommer den att undersöka det bästa sättet att gå framåt.

Ditt förslag att belöna företag som agerar för jämställdhet på arbetsplatsen genom bland annat utdelning av certifikat och utmärkelser är mycket intressant och skulle på ett effektivt sätt kunna bidra till att förbättra jämställdheten mellan kvinnor och män i företag. Liknande initiativ finns redan på plats. Till exempel kan du ta en titt på studien "Icke-lagstiftningsinitiativ för företag att främja jämställdhet på arbetsplatsen” här.

Bästa hälsningar,

Daniela Banker
Enhetschef
EU-kommissionen

Fotnot: Läs Kjell Granrots brev här.