Annons

Mer transparens ska hindra korruption i EU-parlamentet.

Bild: Fredrik Haglund

Hoppa till artikelns andra spalt.

Skandaler tvingar fram skärpta regler

Förbud mot gåvor värda mer än 1500 kronor, mer insyn i ledamöternas finanser och slut på passerkort för före detta parlamentariker. Det är svaret på de mutskandaler som förföljt EU-parlamentet de senaste månaderna. 

Tidningen Sunday Times avslöjande i mars att EU-parlamentariker var villiga att göra ändringar i lagförslag mot betalning. Två av de avslöjade fick avgå, slovenske Zoran Thaler, tidigare utrikesminister, och österrikiske Ernst Strasser som varit inrikesminister. Rumänen Adrian Severin, före detta vice premiärminister och utrikesminister, blev utslängd ur den socialdemokratiska gruppen men sitter kvar som politisk vilde i parlamentet.

För att inte fler politiker skulle ertappas med fingrarna i sylturken har talmannen Jerzy Buzek lett en arbetsgrupp med uppgiften att skapa en ny uppförandekod för de 736 lagstiftarna. I går var arbetet klart och enligt förslaget som Europaportalen har tagit del av införs flera nya riktlinjer.

EU-parlamentarikerna ska lova att inte ta emot någon ersättning i utbyte mot att löpa någon utomståendes ärenden och ska, om en intressekonflikt uppstår, genast upplysa talmannen om detta. Gåvor värda mer än 150 euro förbjuds och de får inte behålla presenter de får när de representerar parlamentet.

Dessutom måste de lämna in en mer detaljerad förteckning över sina sidouppdrag där ersättningen ska listas i en av fyra kategorier (där den lägsta kategorin motsvarar högst 110 000 kronor per år och den högsta mer än 1,1 miljoner kronor per år).

Annons

Anti-korruptionsgrupper i Bryssel välkomnade försiktigt de nya reglerna, som de betecknade som ett framsteg, om än för litet.

– Det finns fortfarande några brister. Förslaget förbjuder inte explicit sidouppdrag som ger upphov till intressekonflikter och det blir inte obligatoriskt att redovisa möten ledamöterna har haft med intressegrupper som kan påverka deras jobb, säger Jana Mittermaier på organisationen Transparency International i ett uttalande.

Ett nätverk av ett 40-tal organisationer hade krävt att före detta parlamentariker skulle hindras från att ta lobbyistjobb under en 18-månadersperiod, liknande den avkylningsperiod som finns för EU-kommissionärer, men det finns inte med i förslaget. Det blir inte heller några utomstående etikexperter i den grupp som ska kontrollera att reglerna följs. Endast kollegor till en misstänkt syndande EU-parlamentariker tar plats där.

Riktlinjerna ska antas av de politiska gruppledarna i EU-parlamentet nästa vecka för att sedan antas av hela parlamentet senare i år. Talespersonen för EU-parlamentets talman Jerzy Buzek uppger för Europaportalen att förslaget välkomnades av gruppledarna i går torsdag och han väntar sig att de går igenom.

Om en ledamot bryter mot reglerna väntar olika typer av straff, från att bli av med dagstraktamentet till att förlora viktigare politiska uppdrag.

– Vi kan inte gå för långt i bestraffningen av ledamöter utan riktig lagstiftning. Därför kommer vi att be EU-kommissionen att ta fram ett lagförslag på sanktioner, säger Helmut Weixler, presstalesman för den gröna gruppen i EU-parlamentet till Europaportalen.