Hoppa till artikelns andra spalt.

Energipolitiken alltmer överstatlig

EU-kommissionen föreslår att EU fortsättningsvis ska tala med en röst utåt när det ska förhandlas om energileveranser till unionens medlemmar.

EU:s behov av importerad energi är mycket stor och fortsätter att öka. I dagsläget importeras 80 procent av oljan och 60 procent av gasen. Ryssland och Norge är två viktiga leverantörer för EU.

För att säkra energileveranser till EU-länderna vill EU-kommissionen koppla grepp om förhandlingarna med energirika stater utanför EU. En sammanhängande strategi där EU-länderna uppträder enigt och där EU:s samlade tyngd  utnyttjas är målet för den nya politiken. 

– Detta kräver att den interna samordningen förbättras så att EU och dess medlemsstater arbetar år samma håll och talar med en röst, säger EU:s energikommissionär, Günther Oettinger, i ett uttalande.

Förslaget från kommissionen innehåller 43 konkreta åtgärder. Bland annat ska EU-länder ges insyn i energiförhandlingar som enskilda EU-länder har med tredje land. EU-kommissionen ska ges rätten att yttra sig om hur dessa avtal överensstämmer med EU-rätten och målen för EU:s försörjningstrygghet.