Hoppa till artikelns andra spalt.

”Fler barn i Europa med svensk familjepolitik”

Det skulle födas fler barn i Europa om familjepolitiken blev mer svensk. Det är tesen i en ny doktorsavhandling vid Göteborgs universitet.

Dagis och en generös föräldraförsäkring av svensk modell är de två politiska åtgärder som bäst uppfyller kravet på en individanpassad familjepolitik. Det hävdas i en aktuell avhandling som läggs fram av Andrej Kokkonen vid Göteborgs universitet på fredag.

– Vill man få kvinnor att skaffa barn måste man göra det möjligt för dem att kombinera barn och arbete, säger Andrej Kokkonen i ett uttalande.

– Tidigare studier har missat att man bildar familj tidigare i länder med en individanpassad familjepolitik. Här bildas också fler familjer än i andra länder. Anledningen är att man vågar flytta ihop och planera en familj även om man inte är säker på att förhållandet kommer att hålla. Det vågar man inte i länder med en mer traditionell familjepolitik, säger Andrej Kokkonen.

Det innebär också att de familjer som bildas i länder med en individanpassad familjepolitik inte är lika stabila som familjer som bildas i länder med en mer traditionell familjepolitik. Med dagis och en generös föräldraförsäkring ökar antalet skilsmässor, visar Kokkonen.