Arkivbild. Finansminister Anders Borg (M).

Hoppa till artikelns andra spalt.

Borg: Italien måste höja sina skatter

Grekland, Italien och transaktionsskatt står i fokus när EU-ländernas finansministrar träffas på tisdag.

Grekland och inte minst Italien står i fokus när EU-ländernas finansministrar träffas på tisdag. Men även den omdiskuterade finansskatten står på dagordningen. Redan i eftermiddag träffas euroländernas finansministrar för att diskutera hur krisfonden ska bli effektivare.

Direkt efter måndagens möte i riksdagens EU-nämnd tog finansminister Anders Borg (M) till orda inför de samlande journalisterna.

– Det är väl alldeles uppenbart att vi har en betydande politisk osäkerhet i Grekland. Men det finns också en tilltagande oro kring uthålligheten i de offentliga finanserna i Italien, sade han.

Orsaken till situationen i Grekland och Italien är bristen på politisk stabilitet fortsatte finansministern.

– Det är alldelses uppenbart att innan man kan komma vidare med olika krisåtgärder så måste de skapas en politisk stabilitet i de här länderna.

Efter att premiärminister Silvio Berlusconi  i förra veckan misslyckades att övertyga övriga  G20-länder att landet är på rätt väg, har intresset för italiensk ekonomisk hos EU:s finansministrar stigit lika påtagligt som antalet nya räntepunkterna på italienska statspapper.

– Jag tror vi har en uppgång på 100 räntepunkter på en vecka och det är en exceptionell utveckling. Osäkerheten som vi sett de sista dagarna kan mycket väl tillta. Vi kan räkna med att det kan förbli en marknadsoro kring Italien de kommande veckor och månaderna, sade Anders Borg.

Finansministern menar att Italien kan komma till rätta med situationen men att det kräver ett kraftfullt agerande.
– Italien måste höja sina skatter, minska sina utgifter och få ner sin skuldsättning. Innan man är beredda att gör det med kraft kommer osäkerheten att kvarstå. Det krävs omfattande strukturreformer innan man får ordning på italiensk ekonomi.

Anders Borg öppnade för att Sverige kan bidra med mer pengar till  Internationella valutafonden, IMF. IMF är en av Greklands viktigaste långivare.

– IMF är en organisation som är central för att vi ska ha global stabilitet och Sverige har alltid deltagit i olika IMF-aktioner.

Ett viktig punkt på morgondagens finansministermöte är att EU-kommissionen kommer dit för att presentera sitt förslag på en skatt på finansiella transaktioner även kallad Tobinskatt. Ett av kommissionens skäl till skatten är att minska bankernas risktagande. Men Borg framhävde andra metoder än en transaktionskatt för att komma tillrätta med risktagandet.

– I Sverige vill vi peka på stabilitetsavgiften där banker får betala för framtida kriser. Det andra är att vi vill ha skarpare kapitalteckningskrav och tvinga bankerna att behålla sina vinster som eget kapital i stället för att dela ut dem till aktieägarna. Det här är åtgärder som har mycket större effekter.