Arkivbild. Landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) vill inte konkretisera regeringens krav på jordbruksbudgeten.

Arkivbild. Landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) vill inte konkretisera regeringens krav på jordbruksbudgeten.

Landsbygdsministern: Det handlar om miljarder

Regeringen vill inte säga hur stor sänkning de kräver av EU:s jordbruksbudget. I stället talar de om "väsentligen lägre utgifter".

När EU-ländernas jordbruksministrarna träffas i dag är det främst för att lyssna på varandras ståndpunkter, inte för att förhandla om euro och cent. Förhandlingarna har visserligen börjat på tjänstemannanivå men betecknas i detta skede enbart som tekniska. Under det danska ordförandeskapet nästa halvår väntas förhandlingarna ta stora steg framåt för att förhoppningsvis avslutas av cyprioterna före årets slut.

På måndagens dagordning står en diskussion om vad EU-länderna vill med direktstödet till jordbruksföretag, ett stöd som i år i dess olika former uppgår till 360 miljarder kronor motsvarande 30 procent av EU:s hela budget.

Sverige tillhör en minoritet av medlemsländerna som vill minska EU:s jordbruksbudget i allmänhet och direktstödet i synnerhet. Regeringen vill dock inte säga rent ut hur mycket de vill att jordbruksbudgeten ska minska.

Regeringen kräver "väsentligen lägre utgifter" för EU:s jordbrukspolitik, hur stora sänkningar av dagens nivå rör det sig om?
– Vi har inte pratat vare sig kronor eller procent utan uttrycker oss i det nuvarande skedet i förhandlingsarbetet på det sätt som du refererar till, sade Eskil Erlandsson (C) till Europaportalen i samband med EU-nämndens möte i fredags.

Men det är frågan om miljardbelopp?
– Det är klart att det är stora pengar vi pratar om i den stora potten. Det handlar om miljarder när vi pratar om ordet "väsentligt".

Hur ser du på möjligheten att få igenom kravet på lägre utgifter i förhandlingarna?
– Det är lite svårbedömt för närvarande apropå det finansiella läget som flera sydeuropeiska länder har. Ska jag skildra den debatt som är, så tycker jag att kravet på ökade utgifter och mer EU-politik som kostar pengar, har minskat högst betydligt under ett par tre års tid. Man har inga pengar längre att transportera genom Brysselsystemet.