EU-parlamentariker Christian Engström (PP). Arkivbild.

Bild: Christian Wohlert

Hoppa till artikelns andra spalt.

Nätpirater applåderar EU-dom

En EU-dom slår nu fast att internetoperatörer inte får filtrera internet. – En milstolpe och stor seger, säger Piratpartisten Christian Engström.

Domen är ett slag mot de upphovsrättsorganisationer som förespråkar att exempelvis film- och musikindustrin ska kunna gå till en domstol och begära att internetoperatörer ska spärra nedladdning av vissa filer.

EU-parlamentarikern Christian Engström (PP) menar att himlen just nu är mörk men att domen är en stor seger för öppenhetsförespråkarna.

– Detta är en milstolpe, säger han till Europaportalen.

Annons

Ursprunget till målet är en tvist mellan den belgiska internetleverantören Scarlet Extended SA och upphovsrättsorganisationen SABAM. SABAM, som företräder upphovsmän och utgivare, drog Scarlet inför belgisk domstol med krav att de skulle hindra sina internetkunder att ladda ned filer utan att upphovsrättsmännen fick betalt.

Scarlet, som dömdes att hindra sina kunder att ladda ned vissa filer, överklagade fallet i Bryssels hovrätt. Hovrätten efterfrågade i sin tur EU-domstolens utlåtande för att se om den domen stred mot unionsrätten.

EU-domstolen kom i går fram till att den domen var felaktig eftersom den stred mot direktivet om elektronisk handel och informationsfriheten. Dessutom skulle krav på ett sådant filter utgöra en allvarlig kränkning av Scarlets näringsfrihet, slog domstolen fast.

Om EU-domstolen hade gått på SABAM:s linje hade andra upphovsrättsorganisationer i Europa kunnat tvinga fler internetoperatörer allt införa filter för vissa filer.