Föreslagna EU-regler för svavel i båtbränsle ökar kostnaderna för basindustrin allt för mycket, skriver Annika Lundius.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Nya svavelregler hotar jobben

Ambitionen att minska svavelutsläpp är lovvärd. Men de föreslagna svavelreglerna för norra Europas sjöfart är allt för långtgående och riskerar allt för många arbetstillfällen. Det skriver Annika Lundius, Vice VD Svenskt Näringsliv.

Näringslivet säger inte nej till skärpta miljökrav. Ambitionen att ytterligare minska svavelutsläppen är lovvärd och vi är beredda att dra ytterligare strån till stacken för att förbättra miljön. Vi vill dock vara med som partners med politikerna och hitta lösningar som gör att skärpta krav införs i rimlig takt.
 
Från och med 2015 är det tänkt att svavelutsläppen från fartyg i Östersjön och Nordsjön ska skärpas ännu en gång. Problemet med denna skärpning är att den är för långtgående och innebär att skillnaden mellan området innanför och övriga världen blir för stor. Som det är nu är våra svavelkrav ungefär fem gånger så hårda som i omvärlden, det är en skillnad som har gått att hantera. Från och med 2015 så kommer våra krav att skärpas drastiskt och bli 35 gånger så hårda som i omvärlden. Det är en skillnad som är för stor.
 
Sjöfartsverket har beräknat att bränslekostnaderna med de nya reglerna ökar med mellan 13 och 28 miljarder kronor. I debatten framstår detta som en fråga om huruvida rederierna klarar av kostnaden eller inte. Det är ett felaktigt perspektiv. Det handlar inte i första hand om rederierna, utan om rederiernas kunder.
 
Det är kunderna som kommer att få betala de ökade bränslekostnaderna. Värst drabbas skogsindustrin, stål- och metallindustrin och gruvnäringen. Dessa basindustrier transporterar stora mängder bulkvaror och transportpriset väger tungt i slutpriset. Att industrin använder sjötransporter ska vi vara glada för eftersom det är det mest energieffektiva transportslaget, som också orsakar minst koldioxidutsläpp.
 
För den internationellt konkurrensutsatta industrin finns få möjligheter att skjuta över ökade kostnader på slutkunderna. Kostnaderna måste tas genom neddragningar och effektiviseringar på hemmaplan. Mellan 10000 och 15000 jobb är hotade om denna kostnadsökning tillåts bli verklighet.
 
Det som behövs nu är att regeringen tar sina ord om att värna industrins konkurrenskraft på allvar. Någon slags justering av den planerade skärpningen 2015 behöver ske. I det nuvarande skakiga ekonomiska läget har vi inte råd att riskera vare sig jobben eller tillväxten.
 
Annika Lundius, vice VD
Svenskt Näringsliv

Annons

 

Miljöminister Lena Ek (C) och handelsminister Ewa Björling (M) har avböjt replik/ Red.