Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

Sexpacket gäller från december

Sex nya lagar som ska stärka övervakningen av euroländernas ekonomi kommer att gälla från mitten av december. Det blev klart på tisdagens finansministermöte.

Efter tisdagens finansministermöte ville EU-kommissionär Olli Rehn med ansvar för ekonomifrågor visa var skåpet ska stå.

– Jag avser att fullt ut tillämpa de nya reglerna från dag ett. I själva verket ser jag den grupp som EU-kommissionen just skickat till Italien för att övervaka deras finanser är ett exempel på hur sexpacket ska fungera, sade han.

De sex lagförslagen, det så kallade sexpacket, gör det svårare för EU:s medlemsländer att driva en självständig ekonomisk politik eftersom reglerna för hur stora budgetunderskott och statsskulder får vara blir hårdare och de länder som inte sköter sig riskerar böter.

Sexpacket ska förstärka den redan existerande stabilitets- och tillväxtpakten.