Amelia Andersdotter (PP) och Jens Nilsson (S)

Bild: Anders Jensen-Urstad och Socialdemokraterna

Hoppa till artikelns andra spalt.

Sveriges nya EU-politiker tar plats

Amelia Andersdotter (PP) och Jens Nilsson (S) är nya ledamöter i Europaparlamentet.

Det är dock ännu oklart när exakt de båda parlamentarikerna kan tillträda.

– Jag fick höra av min partigrupp att jag nog ska vara med på parlamentssessionen i Strasbourg i december, säger Jens Nilsson (S).

Inte heller Amelia Andersdotter (PP) har fått något officiellt besked om när hon ska börja.

– Det finns inga konkreta bekräftelser på att vi faktiskt ska få börja i december, säger hon.

Med Lissabonfördraget utökades antalet ledamöter i EU-parlamentet från 736 till 754. Två av dessa nytillkomna platser går till Sverige: Piratpartiets Amelia Andersdotter och Socialdemokraternas Jens Nilsson.

Det har gått nästan tre år sedan Lissabonfördraget trädde i kraft men det är först nu som alla nationella parlament har godkänt att de nya parlamentarikerna kan börja.

– EU-valet 2009 skedde enligt det gamla fördraget, så jag tycker det handlar om ett års försening. Vi skulle ha varit på plats i januari i år, säger Jens Nilsson.

Jens Nilsson har varit kommunalråd i Östersund i 15 år och även ordförande för Europaforum Norra Sverige, ett nätverk för norra Sveriges intressen på EU-nivå.

– Det är ganska naturligt att jag ska jobba med regionalpolitik, jag har hållit på med det från slutet av 90-talet. Jag har fått som jag vill och ska sitta i utskottet för regional utveckling, säger han.

Den viktigaste EU-frågan för Jens Nilsson är situationen på finansmarknaderna.

– Resultatet av den här krisen måste bli att vi hittar ett system för att tygla finansmarknader som löper amok, säger han.

– För egen del kommer jag arbeta med framförallt två frågor, regionalpolitik och den sociala ekonomin i Sverige. Där hoppas jag kunna göra nytta, säger Jens Nilsson.

Även Piratpartiets Amelia Andersdotter tycker att den långa väntan varit frustrerande.

– Jag har väljare som frågat mig i över två år om när jag ska få börja representera dem. Och jag har alltid fått säga att jag inte vet, fortsätter Amelia Andersdotter, som blir EU-parlementets yngsta ledamot.

Under tiden har Amelia Andersdotter rest runt i världen och representerat Piratpartiet och arbetat med partiets andra EU-parlamentariker, Christian Engström.

Vid nyår kommer utskotten i EU-parlamenten att rumsteras om och då hoppas hon få en plats i utskottet för industrifrågor, forskning och energi.

– De viktigaste frågorna är konkurrensfrågor och vidare investeringar i infrastruktur för information. Vi måste också fundera på hur vi hanterar industriella rättigheter, säger Amelia Andersdotter.