Annons

Statsminister Fredrik Reinfeldt. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Möjlig svensk samsyn om finanspakt

Både statsminister Fredrik Reinfeldt och socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Tommy Waidelich vill samtala om EU:s kommande finanspakt.

Under helgen har statsminister Fredrik Reinfeldt (M) och socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Tommy Waidelich i olika intervjuer öppnat för ett inrikespolitiskt närmande i frågan om villkoren för svenskt deltagande i EU:s kommande finanspolitiska pakt.

– Jag känner ett särskilt ansvar att inte bara se till alliansens fyra partier utan också här jobba nära Socialdemokraterna. Det är min förhoppning att vi gemensamt och i god ordning analyserar och gå igenom detta och sedan förhoppningsvis landar på ett gemensamt beslut, sade Fredrik Reinfeldt i Sveriges Radios lördagsintervju.

På söndagen svarade Tommy Waidelich i SVT Agenda.
– Jag hoppas att han tar initiativ till partiledarsamtal. Det är bra för Sverige att vi i viktiga frågor har blocköverskridande överenskommelser.  Men vi måste respektera folkomröstningens resultat, det var ett nej till euron, och vi får inte heller äventyra lönebildningen, sade Waidelich.

Både Reinfeldt och Waidelich säger sig vara emot att de regler som sätts upp inom pakten  ska vara tvingande även för EU-länder utanför eurosamarbetet.  Samtidigt vill båda att Sverige ska vara med och påverka hur reglerna utformas och vilket fokus pakten ska få när det gäller annat än enbart stramare budgetdisciplin.  Enligt Waidelich kan det handla om inre marknaden, handelspolitik och en politik för tillväxt och jobb.

Trots att regeringen och det största oppositionspartiet tycks vara på samma linje vill statsministern vänta med överläggningarna.

– Frågan om ett möte med Socialdemokraterna är för tidigt väckt eftersom vi ännu inte vet vad det är som Sverige ska ta ställning till, säger Markus Friberg, pressekreterare åt Fredrik Reinfeldt till Europaportalen.

Så först måste man veta vad pakten ska innehålla innan det blir aktuellt med en svensk diskussion?
– Ja, annars vet man inte vad man pratar om, säger Markus Friberg.

Hur den nya finanspolitiska pakten kommer att utformas är en förhandlingsfråga för euroländerna och de övriga EU-länder som vill delta. Syftet är att få en mycket stramare budgetpolitik än i dag och att de länder som bryter mot reglerna ska drabbas av automatiska straff. EU-kommissionen ska också tillåtas förhandsgranska ländernas budgetar innan de tas av de nationella parlamenten.