Riksdagens opposition ville se ett socialt protokoll men statsminister Reinfeldt vill hellre lyfta fram en ny EU-förordning.

Bild: Rauter25

Hoppa till artikelns andra spalt.

Svenska politiker träter om socialt protokoll

Ett socialt protokoll i EU kräver fördragsändring, säger statsminister Fredrik Reinfeldt. Jag tror han har fel, säger oppositionens Marie Granlund (S).

De rödgröna partierna i riksdagens EU-nämnd har sedan länge drivit det fackliga kravet på att ett socialt protokoll ska läggas till EU:s fördrag. Enligt förespråkarna ska protokollet stärka de fackliga rättigheterna och skapa en bättre balans mellan kapital och arbete i EU, något man anser rubbades i och med EU-domstolens Lavaldom 2007.

Frågan diskuterades i EU-nämnden på onsdagen och statsminister Fredrik Reinfeldt menade att ett socialt protokoll skulle kräva en fördragsändring, något som Sverige helst vill undvika. I stället pekade Reinfeldt på en utredning och förslag som ska presenteras i  januari av EU-kommissionen.

– Frågan har utretts och ett socialt protokoll förordas inte. Mycket av löntagarnas rättigheter förstärktes i och med Lissabonfördraget. De som ropar på ett socialt protokoll får ställa in sig på att det ses som en större fördragsförändring som kommer att ta lång tid, sade Fredrik Reinfeldt till Europaportalen efter EU-nämndens möte.

Marie Granlund (S), EU-nämndens vice ordförande, sade vid EU-nämndens möte att det inte behövs en fördragsförändring för att få igenom ett socialt protokoll. Hur se du på det?

– Mina juristers uppfattning är, och jag kan bara utgå ifrån vad de säger, att detta nog skulle betraktas som en fördragsförändring, sade Fredrik Reinfeldt (M) till Europaportalen.

Har statsministern rätt eller fel när han säger att det krävs en fördragsändring för att få igenom ett socialt protokoll?

– Jag tror att han har fel. Men det mest intressanta just nu är väl inte det utan varför han aldrig lyfter frågan när han säger sig stå för den svenska modellen, sade Marie Granlund.

Är du beredd att lägga in kravet på ett socialt protokoll i en förhandling med regeringen?

– Det kan vi inte utesluta fram över, sade Marie Granlund.

Enligt vad Europaportalen erfar ska utredningen som kallas Monti 2 efter upphovsmannen Mario Monti, numera mera känd som Italiens premiärminister, föreslå en förordning som ska balansera upp villkoren mellan arbetstagare och arbetsgivare när det gäller utstationeringsdirektivet.

Direktivet reglerar villkor för löntagare från ett EU-land som tillfälligt jobbar i ett annat EU-land. Syftet med Monti 2 är att stärka nationella domstolars roll i tvister kring sociala och ekonomiska villkor för utstationerad personal. Även EU-domstolen kommer att få ta hänsyn till förordningen vid framtida tvister. 

Förslaget som ännu inte är officiellt var ett av José Manuel Barroso löften under hans kampanj för att vinna röster vid Europaparlamentets val av ordförande till EU-kommissionen 2009.

Skillnaden mellan Monti 2 och ett socialt protokoll är att Monti 2 innebär en översyn av enbart utstationeringsdirektivet medan ett socialt protokoll sannolikt skulle få ett mycket vidare tillämpning och bland annat påverka rättstolkningen för hela den inre marknaden.