EU:s rättvisekommissionär Viviane Reding.

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU värnar rätten att bli glömd

Det ska bli lättare för medborgare att få bort sina personuppgifter från sociala nätverk, banker och sökmotorer. – Ett vettigt förslag, säger Christian Engström (PP).

– Persondata är i dagens värld en valuta på den digitala marknaden. Och på samma sätt som en valuta måste den vara stabil och trovärdig. Bara om konsumenter tror att deras data är säker kommer de att lita på företagen, sade EU:s rättvisekommissionär Viviane Reding när hon presenterade förslaget i Bryssel på onsdagen.

En EU-medborgare ska om förslaget blir verklighet kunna begära att hans eller hennes personliga data helt och hållet raderas från ett företags databaser, så länge det inte finns legitima skäl att behålla uppgifterna.

– Bevisbördan ligger helt och hållet på företagen, sade Reding.

Detta innebär persondata som lagras på exempelvis sociala nätverk, banker, försäkringsbolag och sökmotorer.

Piratpartisten Christian Engström är nöjd med kommissionens förslag.

Annons

– I huvudsak verkar detta vara ett vettigt förslag. Det är bra att det regleras på EU-nivå, säger Christian Engström till Europaportalen och tillägger att det fortfarande kan finnas saker i detaljerna som ingen har upptäckt än.

Han menar dock att förslaget inte omfattar den som kan göra störst skada med våra personuppgifter – staten.

– Facebook och Google i all ära, men de som vet mest om oss medborgare är staten och det är också den som är farligast, säger han.

– För att hårddrag är det värsta Facebook och Google kan göra är att skicka oönskad reklam till en. Men om staten börjar missbruka uppgifter om de egna medborgarna så kan det sluta precis var som helst.

Enligt kommissionens förslag ska man kunna gå till sitt eget lands dataskyddsmyndighet även om det företag man vill ska radera ens uppgifter är baserat i ett annat EU-land. Myndigheten ska även kunna bötfälla företag som bryter mot reglerna. Böterna kan uppgå till en miljon euro eller max två procent av företagets totala årsomsättning.    

Alla företag, även de som är baserade utanför unionen, som erbjuder sina tjänster på EU:s inre marknad ska underställas regelverket.

Nu skickas kommissionens förslag till Europaparlamentet och ministerrådet. Om det går igenom har medlemsländerna två år på sig att införa de nya persondataskyddsreglerna i sina lagböcker.