Hoppa till artikelns andra spalt.

EU vill stoppa dumpning av elskrot i fattiga länder

Elskrot ska inte längre kunna exporteras till länder där de dumpas och förstör miljön. Parlamentet inför även hårdare regler för återvinning gamla elprodukter i unionen.

I och med torsdagens beslut i EU-parlamentet stramas regelverket för dumpning av gamla elprodukter i fattiga länder åt.

– I dag dumpas mycket farligt avfall till länder i Afrika och Asien som inte kan ta hand om det. Hittills har den som exporterar elektronik inte behövt bevisa att utrustningen fungerar och inte är skrot – men nu blir det exportörens ansvar att bevisa att man inte har elskrot i lasten, säger Isabella Lövin, EU-parlamentariker för Miljöpartiet, i ett uttalande.

För att bättre kunna återvinna gammalt elskrot måste elektronikaffärer i EU erbjuda sig att ta emot begagnade elprodukter utan att kräva ersättning, även om kunden inte köper någon ny produkt hos dem.

– Om vi återvinner mer elektronik är det bra för klimat, miljö och ekonomi. Mobiltelefoner och annan elektronik innehåller värdefullt material som måste tas tillvara, säger Åsa Westlund (S) i ett uttalande.

Från och med år 2019 ska minst 85 procent av allt årligt elskrot återvinnas. Detta ska ske i 17 av medlemsländerna. De övriga tio har fram till 2021 på sig att nå upp till den nivån eftersom deras anläggningar inte räcker till.

EU-parlamentet och ministerrådet är överens i frågan. Men formellt måste ministerrådet godkänna den nya lagen vilket sker i vår. Då har medlemsländerna ett och ett halvt år på sig att skriva in det i sina lagböcker.