Annons

Ekonomiska politiken fortsätter regering och riksdag att bestämma över skriver Gustav Blixt (M).

Ekonomiska politiken fortsätter regering och riksdag att bestämma över skriver Gustav Blixt (M).

Bild: Anders Selnes

Jonas Sjöstedt har fel om finanspakt

Pakten begränsar inte vår ekonomiska politik. Regeringen har fått gehör för flera svenska ståndpunkter. Det skriver Gustav Blix, moderat gruppledare i riksdagens EU-nämnd i replik till Jonas Sjöstedt.

Jonas Sjöstedt (V) menar i en artikel på Europaportalen (24/1-2012) att finanspakten som nu förhandlas mellan EU-länderna riskerar att bana väg för ett svensk euromedlemskap. Det är fel. Finanspakten innebär inte på något sätt att Sverige eller andra icke-euroländer skulle närma sig ett euromedlemskap. Sjöstedt argumentation är i denna del missvisande. 

Några förtydliganden och klargörande är därför på sin plats. För det första så finns det ännu inget färdigförhandlat förslag till avtal. Den moderatledda alliansregeringen har redan på flera punkter fått gehör för svenska synpunkter i de förhandlingar som pågår och hoppas självklart på fortsatta förbättringar. Det är precis detta som Jonas Sjöstedt och vänsterpartiet vill sätta stopp för genom ett förhastat nej redan innan förhandlingarna är avslutade.

För det andra så ger vänsterledaren sken av att det regelverk som nu diskuteras skulle begränsa vilken ekonomisk politik Sverige kan bedriva. Det är också fel. Det avtal som nu förhandlas binder inte Sverige på något sätt till en viss politik. Det är bara de länder som redan har infört euron som valuta som påverkas. Utformningen av Sveriges ekonomiska politik kommer fortsatt att beslutas av Sveriges regering och riksdag. 

Vid sin lusläsning borde Jonas Sjöstedt också enkelt kunnat se vad Tommy Svensson vid Arbetarrörelsens Tankesmedja kunnat se och redovisar här på Europaportalen, nämligen att den föreslagna finanspakten är föga omvälvande. Svensson påpekar riktigt att ”EU har redan infört regler om hårdare ekonomisk styrning och kontroll av euroländerna” inte minst genom den s.k. sexpacket som antogs i höstas inom ramen för EU:s stabilitets- och tillväxtpakt.

Annons

Och det är nog här skon klämmer på vänsterledaren. För Vänsterpartiet ogillar ansvarsfull ekonomisk politik - både här hemma i Sverige och på EU-nivå. Det var därför man var emot huvuddragen i sexpacket och det är därför Vänsterpartiet envist – trots ledarskiftet – säger sig vilja avskaffa den svenska budgetordning som lett till att Sverige har bland de starkaste offentliga finanserna i såväl Europa som i hela OECD. En budgetordning som vi beslutat om i Sveriges riksdag – inte i Bryssel – och som stöds av såväl alliansen som Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Vad Sverige kan vinna på att gå med i detta mellanstatliga avtal – trots att vi inte är ett euroland – är inflytande. För även om finanspaktens regler endast gäller euroländerna så kan vi ändå ges tillfälle att vara med i viktiga diskussioner. Att på förhand säga nej till detta avtal är att säga nej till svenskt inflytande både nu och i framtiden. Att Vänsterpartiet säger nej till detta må vara helt naturligt för ett parti som fortfarande driver krav på att Sverige ska gå ur i EU. Men för ett som i likhet med Moderaterna gör anspråk på att ta ansvar för Sverige är det naturligt att försöka säkra svenskt inflytande i Europa.

Gustav Blix
Moderat gruppledare i riksdagens EU-nämnd