Annons

Olli Rehn, EU:s ekonomikommissionär, förutspår en mild recession under 2012.

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU: Svensk tillväxt halveras

Tillväxtprognosen för Sverige och hela EU skrivs ned för 2012. I euroländerna krymper ekonomin med 0,3 procent.

I sin senaste ekonomiska rapport förutspår EU-kommissionen att 2012 kommer bli ett svårare år än de tidigare trott.

– Bruttonationalprodukten i Europeiska unionen som helhet förväntas förbli oförändrad under 2012 medan euroländerna har gått in i en mild recession, sade EU:s ekonomikommissionär Olli Rehn på torsdagen.

I hela unionen kommer tillväxten stå still och ekonomin i euroländerna kommer att krympa med 0,3 procent. Det är en nedskrivning av prognosen som EU-kommissionen gjorde i höstas, från 0,6 procent för EU respektive 0,5 procent för enbart euroländerna.

– Jämfört med vår prognos i november har utsikterna förvärrats och riskerna för tillväxten finns kvar. Men det finns tecken på stabilisering, framför allt under den senaste tiden, sade Olli Rehn och pekade på de minskade räntekostnaderna för många EU-länder de senaste månaderna.

För Sverige är scenariot också dystert. EU-kommissionens uppskattning av den svenska tillväxten sin prognos under 2012 har halverats i jämförelse med vad den förutspådde i höstas, från 1,4 procent till 0,7 procent. Vilket något mer positivt än de 0,5 procent i ökad tillväxt som finansminister Anders Borg (M) förutspådde i förra veckan.

Minskningen beror delvis på att Sveriges viktigaste exportmarknad, EU, är ekonomiskt svag. Den starka svenska kronan spelar också in.

Rehn pekade dock på att sparprogrammen i Portugal och Irland är framgångsrika och att hindren för ett nytt krislån till Grekland nu undanröjts.

– De närmaste veckorna och månaderna kommer att bli avgörande för införande av det andra sparprogrammet i Grekland, sade Rehn.

– Om EU-länderna genomför alla sparprogram så kan tillbakagången i ekonomin bli kortvarig, sade ekonomikommissionären.

2011 växte den svenska ekonomin med 4,2 procent enligt EU-kommissionens beräkningar – den femte högsta siffran i unionen.

Den högsta tillväxten under 2012 tror EU-kommissionen att Polen kommer att ha med 2,5 procent.