Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

Nya billiga mångmiljardlån till Europas banker

På onsdag ska Europeiska centralbanken, ECB, för andra gången på kort tid erbjuda samtliga banker i EU extra billiga lån för att hjälpa dem genom krisen. >>>

Första gången, december 2011, ECB lämnade ut 3-årslån till enprocentsränta till de banker som ville ta emot, tecknades lån för närmare 500 miljarder euro motsvarande 4500 miljarder svenska kronor.  

Denna gången kan det vara frågan om lika stor utlåning men skulle beloppet bli mindre kan det vara ett tecken på att bankerna håller på att komma på fötter igen.

Vilken effekt ECB-lånen ger bero på hur bankerna använder sin nya pengar. Om de väljer att låna ut dem, eller att köpa statsobligationer, kan de hjälpa och ta euroområdets ekonomier några steg ut ur krisen.