Hoppa till artikelns andra spalt.

Var fjärde EU-bo fattig

115 miljoner människor är fattiga eller lever i riskzonen till fattigdom och social utslagning i EU.

23,4 procent av medborgarna i EU levde under 2010 i fattigdom eller i riskzonen till fattigdom. Det är en ökning med 0,3 procentenheter från 2009, visar siffror från EU:s statistikbyrå Eurostat.

Största andelen fattiga människor har Bulgarien (42 procent), Rumänien (41 procent) och Lettland (38 procent).

Minsta andelen i Tjeckien (14 procent), Sverige och Nederländerna (båda 15 procent)

Ett av målen i EU:s långsiktiga strategi, EU2020, är att minska antalet fattiga människor i unionen.