Annons

Ännu återstår att se om EU har de verktydg som behövs för att ta sig ur krisen, menar Lars Calmfors.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Calmfors: Hela eurosamarbetet kan riskeras

Ekonomiprofessorn Lars Calmfors räknar med att Grekland inte kommer att kunna betala av sina krislån. Det kan leda till en svår politisk kris för eurosamarbetet, varnar han.

Europaportalen träffade nationalekonomen och professorn vid Stockholms universitet Lars Calmfors på Europaforum i Hässleholm på onsdagen för några kommentarer på den aktuella ekonomiska och politiska situationen i euroländerna.

Hur vill du beskriva eurokrisen just nu?

– Den har varit inne i ett lugnare skede. Men nu börjar det bli en oro igen, runt Spanien framför allt. Det beror på att de har svårt att få ner sitt budgetunderskott och framför allt finns en svårighet att kontrollera regionerna. Siffrorna på deras skuld är underskattade för att de har mycket obetalda räkningar. Sedan finns misstanken, på goda grunder, att de har kvar många osäkra fordringar i banksystemet. Där kan staten komma behöva gå in med stöd, sade  Lars Calmfors.

Tror du att Spanien kommer att få ta emot krislån?

– Svårt att säga men det går inte att utesluta. Frågan är då om räddningsfonden räcker. Sedan är frågan om man verkligen bör gå in med stöd. Man tar ju på sig stora risker för att göra kapitalförluster som i slutändan drabbar skattebetalarna i de länder som står för lånen. Då kan det bli en politisk reaktion som kan bli svårhanterlig. Det är ett stort politiskt hot för framtiden mot hela eurosamarbetet.

Ska vi räkna med att det kan bli förluster?

– Ja, jag tror att det kommer att bli det. Om du tar Grekland har ju räddningsfonden tagit över en stor del av de privata långivarnas fordringar. Jag kan inte tänka mig att räddningsfonden kommer att få tillbaka alla de pengarna. Utan att det kommer att bli ytterligare skuldnedskrivning för Grekland. Sedan vet vi inte vad som händer med Portugal och Spanien.

Har EU nu de verktyg som behövs för att ta sig ur krisen?

– Det återstår att se, jag är långt ifrån säker att det kommer att räcka.

Finns det ytterligare euroländer som kan bli aktuella för krislån?

– Än så länge ger Frankrike stödlån även om de har högre statsskuld än Spanien. Så de är alltid en osäkerhetsfaktor även om det inte är något akut just nu.

Tror du franska presidentvalet kommer att påverka synen på Frankrikes betalningsförmåga?

–  Det beror på hur det går. Nu skulle jag tror att även om Hollande vinner så kommer han att rätta in sig i ledet, i slutändan. Sedan gäller det att genomdriva åtstramningar i Frankrike också, sade  Lars Calmfors.