Europarådet pressar Nato om båtflyktingars död

Europarådet upprörs över att 63 flyktingar lämnades att dö i en båt på Medelhavet trots att räddning var möjlig. Nu kräver de ingående svar från Nato på vad som gick fel.

Bristande reaktion på nödanrop, ett "vakuum av ansvar" och en "rad misslyckanden" ledde till att 63 människor omkom när de flydde konflikten i Libyen med båt under en tragisk 15-dagars resa i mars 2011. Det konstaterar Europarådets parlamentariska församling.

I uttalandet heter det att sjöräddningstjänsten, Nato, de närliggande fartygens flaggstater, de libyska myndigheterna och hänsynslösa smugglare delar ansvaret. Särskilt Nato "misslyckades med att reagera på nödanrop" i ett militärt område som de kontrollerade, sade parlamentarikerna.

Båten, som lämnade Tripoli med 72 personer ombord en vecka efter att de internationella flyganfallen mot Libyen börjat, spolades upp på den libyska kusten 15 dagar senare med bara nio människor fortfarande vid liv - trots att nödanrop regelbundet skickats ut till alla fartyg i området.

Europarådet  betraktar de överlevandes vittnesmål som "trovärdiga" när de berättade att en militärhelikopter delade ut vatten och kex till dem med antydan att de skulle återkomma, men - enligt de överlevandes vittnesmål - gjorde den aldrig det.

På den tionde dagen, när hälften av passagerarna var döda, såg de "ett stort militärfartyg" som närmade sig så pass nära att de kunde se dess besättning utrustade med kikare, men fartyget seglade iväg utan att komma till undsättning.

I sin slutsats att "flera möjligheter att rädda livet på de ombordvarande gått förlorade" kräver Europarådet att Nato genomför en utredning om händelsen och ger ingående svar på kvarstående frågor.

Resolutionen antogs med röstsiffrorna 108 för, 36 emot och 7 avstod. Europarådets parlamentariska församling består av parlamentsledamöter från 47 europeiska länder som sammanträder fyra gånger per år.