Försvagat Europa hoppas på lån

Tillväxtländer som Brasilien och Kina kräver inflytande för att låna ut pengar till Internationella valutafonden.

I dag träffas Internationella valutafonden, IMF, och Världsbanken med finansministrar och centralbankschefer från världens 20 rikaste länder för diskutera ekonomi.

– Vi ser en lätt återhämtning, men vi ser också mycket mörka moln på horisonten, sade IMF-chefen Christine Lagarde på torsdagen inför mötet.

– Euroländerna är epicentrum för potentiell risk, varnade hon.

Internationella valutafonden kalkylerar att dess lånebehov för att skydda omvärlden från krisande euroländer är motsvarande 2700 miljarder kronor. Hittills har Japan och EU-länderna utlovat 2160 miljarder kronor. Det fattas således 540 miljarder kronor.

– Vi förväntar oss att eldkraften kommer öka signifikant som ett resultat av detta möte, sade Christine Lagarde, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

Lagarde hoppas att de så kallade Brics-länderna kommer att garantera den återstående delen. Men länderna (Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika) kräver att få mer att säga till om i IMF om de ska låna ut några pengar.

– Vi är inte redo att säga en siffra eftersom det finns villkor som inte har uppfyllts av länderna, sade Brasiliens finansminister Guido Mantega och syftade på de reformer som krisande euroländer lovat att genomföra.

Den japanske finansministern Jun Azum, vars land bidrar med drygt 400 miljarder kronor, förväntade sig dock att Brics-länderna kommer att bidra.

Oron i euroländerna har återvänt. Förutom förnyat och förstärkt fokus på Spanien har euroländernas banksektor hamnat i blickfånget.

Spanska banker dras med dåliga lån som hotar landets ekonomi. Krav finns på att EU via sina krisfonder ska låna ut pengar till spanska banker. Men detta anser inte kommissionen vara nödvändigt.

– Det finns ingen plan att aktivera EFSF eller ESM för att stöda en rekapitalisering av de spanska bankerna, sade kommissionens talesperson Olivier Bailly på torsdagen och syftade på euroländernas två krisfonder.