Första medborgarinitiativet registrerat

En påtryckningsgrupp som vill främja unga människors rörlighet inom EU blev den första att officiellt registrera starten på ett medborgarinitiativ.

En grupp som kallar sig "Broderskap 2020 - Rörlighet. Framsteg. Europa" har blivit den första att registrera ett medborgarinitiativ. De kräver bland annat att EU:s utbytesprogram för studenter och volentärer får tio procent av EU:s budget för att främja rörlighet.

Om en miljon medborgare i sju olika EU-länder skriver under initiativet senast 8 maj nästa år måste EU-kommissionen ta fråga på allvar och utreda om de kan och vill lägga ett lagförslag på området.

När Lissabonfördraget lanserades var medborgarinitiativet något som lyftes fram som nyskapande i EU. Veckans initiativ kan bli det första att visa hur medborgarinitiativet fungerar i praktiken.