S och LO utreder socialt protokoll

Den avgående LO-ordföranden Wanja Lundby-Wedin sade i sitt kongressanförande på fredagen att Socialdemokraterna och LO tillsammans ska utreda möjligheterna till ett socialt protokoll i EU.

Ett första steg är att låta en arbetsgrupp se över hur man ska få EU att anta ett sådant protokoll. Ett socialt protokoll ska säkra att grundläggande fackliga rättigheter har företräde framför ekonomiska friheter.