Den danska finansministern Margrethe Vestager talar med tyske Wolfgang Schäuble och brittiske George Osborne. Arkivbild.

Den danska finansministern Margrethe Vestager talar med tyske Wolfgang Schäuble och brittiske George Osborne. Arkivbild.

Svenskt missnöje med dansk bankkompromiss

Oenigheten mellan finansministrarna kring frågan om kapitaltäckningskrav är så stor att det danska ordförandeskapet på onsdagen kallade till enskilda möten.

EU:s finansministrar är i dag extrainkallade till Bryssel för att diskutera kommissionens förslag på sju procents kapitaltäckning för unionens banker, ett krav som den svenska regeringen tycker är för lågt för svenska banker.

Men förhandlingarna strandade på onsdagseftermiddagen efter att länderna inte lyckats komma överens om storleken på kapitaltäckningen, som utgör en buffert för bankerna i kristider. Bland annat är det Sverige och Storbritannien som fortfarande inte är nöjda med det danska ordförandeskapets kompromissförslag.

Danskarna, som leder förhandlingarna i ministerrådet, förordar att kapitaltäckningskravet ska vara åtta procent men att medlemsländerna kan utöka detta med högst tre procentenheter till elva procent. Dessa tre procentenheter ska, till skillnad från tidigare förslag, omfatta bankernas exponering även i utlandet.

Detta är centralt ur svensk synvinkel då många av de svenska bankerna lånar ut stora pengar i Baltikum. Men finansminister Anders Borg (M) är ändå inte nöjd, han vill att kapitaltäckningskravet ska kunna uppgå till tolv procent i Sverige.

För att lösa upp knuten har det danska ordförandeskapet kallat ut sju länder i enrum i syfte att nå en kompromiss. Enligt en dansk företrädare med insyn i förhandlingarna hoppas man nå en kompromiss under den sena eftermiddagen.