Arbetsmarknadsutskottet i riksdagen säger nej till EU-förslag om ny arbetsrätt.

Bild: Camilla Svensk

Hoppa till artikelns andra spalt.

Svenskt nej stoppar EU:s nya arbetsrätt

EU:s nya arbetsrätt ser ut att falla redan innan förhandlingarna startat. Detta efter att riksdagens arbetsmarknadsutskott i dag enhälligt sagt nej till EU-kommissionens förslag. 

Ett enhälligt arbetsmarknadsutskott i svenska riksdagen röstade på torsdagen för att EU-kommissionens nya förlag om arbetsrätt, Monti II, strider mot den så kallade subsidiaritetsprincipen – det vill säga att det inkräktar på områden som ett EU-land självt bör styra över.

Monti II är tänkt att förtydliga förhållandet mellan stridsåtgärder och etableringsfriheten samt friheten att tillhandahålla tjänster. Men enligt utskottet bör ”frågan inte regleras på unionsnivå” och därför uppmanas riksdagen att skicka tillbaka förslaget till Bryssel. Samma diskussion förs i Danmark, Tyskland och Österrike.

Torsdagens beslut innebär i praktiken att kommissionens förslag faller eftersom regeringen väntas följa riksdagens vilja och för att Sverige har vetorätt i ministerrådet.

Samuel Engblom, chefsjurist på tjänstemannafacket TCO, välkomnar beslutet.

– För oss är ju detta givetvis en framgång, säger Samuel Engblom till Europaportalen.

Han delar den rättsliga analysen av kommissionens förslag som utskottet gör. Att det inte bidrar till att öka klarheten mellan arbetstagares rättigheter och företagens friheter.

Samuel Engblom får medhåll från Lars Gellner, arbetsrättsjurist på Svenskt Näringsliv, som också är kritisk till förslaget.

– Det stödjer bara vår uppfattning att förordningen tillkommit på en olaglig grund och inte har stöd i EU-rätten, säger Lars Gellner och pekar på artikel 352 i EU:s fördrag som kommissionen baserar sitt förslag på.

– Det skulle förvåna mig oerhört om frågan antas, säger Lars Gellner.

På torsdag i nästa vecka ska hela riksdagen rösta i frågan, men eftersom arbetsmarknadsutskottet var enigt väntas heller inget annat resultat där.