Återvinning av petflaskor.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige utan medalj i sop-EM

Sverige hamnar utanför prispallen i att hantera sopor i EU. Bäst är Österrike och Nederländerna och Grekland hamnar sist.

Att sophanteringen i Italien är bristfällig är välkänt – bilder på bergen av sopor utanför Neapel har gått världen runt flera gånger. Men enligt en studie som EU-kommissionen låtit göra är det inte Italien som är värst i EU utan i stället Europas syndabock Grekland som har den sämsta hanteringen av kommunalt avfall. Brister finns på alla områden och landet får noll poäng i alla kategorier utom två i studien. Nästan lika långt ner på listan finns länder som Bulgarien, Malta och Litauen.

– Den bild som nu framträder visar att min oro är befogad. Många EU-länder deponerar fortfarande stora mängder kommunalt avfall – som är det sämsta sättet att hantera avfall på – trots att det finns bättre alternativ, säger EU:s miljökommissionär Janez Potočnik i en kommentar.

– Värdefulla resurser begravs, potentiella ekonomiska vinster går om intet, man går miste om nya arbetstillfällen inom sektorn för avfallshantering och människors hälsa och miljön drabbas. Detta är svårt att försvara i den ekonomiska situation som vi nu befinner oss i, fortsätter miljökommissionär Janez Potočnik.

Att deponera avfall innebär att man gräver ner det som inte har gått att återvinnas eller brännas. De bästa länderna, som Sverige, deponerar mindre än fem procent av avfallet, konstaterar EU-kommissionen.

Sverige hamnar strax utanför prispallen på femte plats och får höga poäng i alla kategorier. Minuspoäng utdelar kommissionen bland annat för att Sverige inte gör någon prognos för hur mycket avfall som produceras framöver. Allra bäst på sophantering är Österrike, Nederländerna och Danmark.