Finansminister Anders Borg (M) och Magdalena Andersson (S) ekonomisk politisk talesperson.

Finansminister Anders Borg (M) och Magdalena Andersson (S) ekonomisk politisk talesperson.

Bild: Emma Stark

Anders Borg: Europas starkaste budget

Under torsdagen tog diskussionen mellan regeringen och oppositionen fart när finansminister Anders Borg (M) presenterade budgetförslaget för 2013. Både regeringen och oppositionen jämför Sverige med Europa.

När finansminister Anders Borg (M) presenterade budgeten för 2013 beskrev han ett Sverige, som trots den europeiska osäkerheten, står mycket starkt och har utrymme att investera.

– För 2013 har vi den starkaste budgeten av alla europeiska länder. Vi har en skuld som är bland den lägsta och vi har kanske den bästa långsiktiga uthålligheten, sade Anders Borg vid dagens presskonferens.
  
Anders Borg pekar på fortsatt stora risker och osäkerheter med den ekonomiska krisen i Europa och utvecklingen i Grekland, Spanien och Italien är fortfarande svårbedömd. Regeringen räknar i budgeten med en fortsatt nedgång i ekonomin i euroområdet under 2012, följt av en svag tillväxt under 2013. Man bedömer att först under 2014 kommer konjunkturen vända uppåt igen. Även om Europa stabiliserar sig så kommer tillväxten under en lång tid vara mycket låg.
 
– Vi är i ett läge där Europa kommer stå och stampa på en procents tillväxt de kommande tio åren, sade Anders Borg.
 
Socialdemokraternas finansministerkandidat Magdalena Andersson satte också Sverige i en europeisk jämförelse. Hon anser att regeringen borde ha tittat mer på jämförbara länder som  Tyskland, Finland, Danmark och Norge vilka har lyckats bättre än Sverige när det gäller i synnerhet ungdomsarbetslösheten. 
 
– Jag tycker man ska titta mer på varför Tyskland har lyckats så bra. Om man tittar på jämförbara länder kan man inte säga att Sverige är någon framgångssaga direkt, sade Magdalena Andersson som kommer att presentera den alternativa s-budgeten om två veckor.
  
Men Tyskland är ett land tillsammans med Nederländerna och Österrike som Anders Borg säger sig ha studerat närmare.  
 
– Tanken att vi ska få en mer tysk arbetsmarknad i Sverige. Då blir första steget att vi förstärker det lärlingssystem vi har. Sen ska vi sitta ned med parterna och se om vi kan hitta bredare vägar in för unga på arbetsmarknaden, sade Anders Borg.
 
Anders Borg utesluter inte ett grekiskt utträde ur euron men han tror att den frågan aktualiseras först efter det amerikanska presidentvalet. Om Grekland skulle lämna är beredskapen enligt honom tillräcklig. 
 
– I och med att bankerna i Europa är i ett mer stadigt skick nu än de var för något år sedan så bör den situationen kunna vara hanterlig, säger Anders Borg.
 
Magdalena Andersson å sin sida anser att den svenska beredskapen vid ett grekiskt utträde är en hypotetisk fråga och att euroländerna är fast beslutna att Grekland ska vara kvar i euron.