Annons

Svenska pojkar har blivit sämre på att läsa och skriva. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Läskunnighet upp i EU - ner i Sverige

Vi behöver tydliga, samordnade nationella strategier och mycket större medvetenhet i hela Europa, fastslår EU:s expertgrupp.

En av fem europeiska 15-åringar och nästan en av fem vuxna saknar nödvändig läs- och skrivkunnighet för att kunna fungera normalt i ett modernt samhälle. Det framgår av en färsk expertrapport som EU-ländernas utbildningsministrar ska diskutera inom kort. Även om gruppen med dåliga läs- och skrivkunskaper minskat i EU till knappt 20 procent är steget till det uppsatta målet 15 procent fortfarande långt.

– Vi lever i en paradox: medan läsning och skrivning är viktigare än någonsin i vår digitaliserade värld halkar vår läskunnighet efter. Vi måste omedelbart ändra på denna oroande situation, säger utbildningskommissionären Androulla Vassiliou i ett uttalande.

I en sextio sidor lång rapport beskriver EU:s expertgrupp befolkningens läs- och skrivproblem som något som framgångsrikt kan lösas med en aktiv politik.

– Vi behöver tydliga, samordnade nationella strategier och mycket större medvetenhet i hela Europa, säger expertgruppens ordförande prinsessan Laurentien av Nederländerna.

Pojkar har betydligt större läs- och skrivproblem än flickor. Det gäller för alla länder, inte minst Sverige. Här har var fjärde pojke uppvisade bristande läs- och skrivförmåga. Det kan jämföras med grannlandet Finland som är bäst i EU där endast 13 procent av pojkarna hade samma problem.

Sverige tillhör de sex EU-länder där problemet med dåliga resultat i skrivning och läsning har ökat mellan 2006 och 2009. Här har andel elever med problem ökat från drygt 15 procent 2006 till mer än 17 procent 2009.

I en lista över missuppfattningar som kringgärdar människors syn på skriv- och lässvårigheter slår rapporten bland annat fast att problemen inte är knutna till invandring utan att de allra flesta barn och vuxna som har svårt med att läsa har landets undervisningsspråk som sitt eget modersmål. Vidare pekar de på att riktade insatser på området brukar vara framgångsrika och är dessutom mycket kostnadseffektiva.

Enligt rapporten står biljoner euro i ökat BNP att vinna om EU når upp till målet att sänka andelen elever med läs- och skrivsvårigheter till 15 procent år 2020.