Ökad öppenhet med jordbruksbidrag

Om två år kan myndigheter i EU åter tvingas publicera vilka som tar emot jordbruksbidrag och hur mycket. Undantagna blir uppgifter om mindre belopp.

EU-kommissionen har presenterat ett förslag som ska kringgå EU-domstolens publiceringsförbud över enskilda personers jordbruksstöd. En viktig skillnad mot tidigare är att denna gång ska personer undantas som mottager belopp under 1000 euro, motsvarande 8500 kronor.

– I en tid när många medlemsstaternas nationella budgetar pressas är det viktigt att informera medborgarna om hur stödet från EU: s gemensamma jordbrukspolitik spenderas, förklarade kommissionären Dacian Cioloş i ett uttalande på tisdagen.

Förslaget ska behandlas av Europaparlamentet och ministerrådet och väntas träda i kraft 2014.

EU-domstolen ogiltigförklarade 2010 en EU-bestämmelse som ålade medlemsstaternas myndigheter att publicera namn och belopp på personer och företag som mottog EU-bidrag från jordbruksbudgeten.