Spanien höjer pensioner och fryser löner

EU-kommissionen ger den spanska budgeten överlag positiva omdömen, men väntar sig ytterligare reformer.

En pressad spansk regering presenterade på torsdagen 2013 års statsbudget. Budgeten innebär en ökning av utgifterna med 5,6 procent trots både skatteökningar och nedskärningar, rapporterar Wall Street Journal.

Spanien försöker med budgeten få ner budgetunderskottet till 4,5 procent för 2013 för att vara under EU-gränsen på tre procent året därpå. Men utvecklingen är osäker och frågan anses fortfarande vara öppen huruvida målet nås eller ej. Vidare har den spanska regeringen ännu inte satt ner foten i frågan om de ska söka ett krislån från trojkan ECB, IMF och EU-kommissionen.

Till budgeten finns en lista på 43 lagändringar de kommande sex månaderna för att öka flexibilitet och tillväxt. Bland annat nämns en reformerad arbetsmarknad, begränsningar av förtidspension och reformer inom energi- och telekommarknaden. Löner för statsanställda föreslår frysas även för 2013.

Vidare ska ett oberoende finanspolitiskt råd inrättas för att övervaka budgetpolitiken.

Bland nyheterna är också att pensionerna för tio miljoner människor höjs med en procent för att kompensera för inflationen. Att det finansieras genom att tre miljarder euro tas av det fonderade pensionskapitalet kritiserades direkt av Socialistpartiets talesperson Inmaculada Rodriguez Pineiro.

En som var betydligt nöjdare med gårdagens besked från Madrid var ekonomi- och eurokommissionären Olli Rehn.

– Reformplanen är ett viktigt steg som omfattar konkreta, ambitiösa och väl fokuserade åtgärder. Den följer rekommendationerna till Spanien och är mer långtgående än så på vissa områden, sade Olli Rehn i ett uttalande. Han tillade dock att ytterligare reformer behövs på arbetsmarknaden för att säkra tillväxt och ökad sysselsättning.

Finansminister Anders Borg (M) vill vänta med sin bedömning tills IMF, ECB och EU-kommissionens lämnar en djupare utvärdering av det spanska budgetförslaget.

–  Jag vill ha mer än ett uttalande, jag vill se en ordentlig analys också. Det är viktigt att budgeten uppfyller de krav som ställts av ECB och EU-kommissionen så att man kan ge ett stöd för att få ner de höga spanska räntorna. Sedan måste  budgeten klara sig genom det spanska parlamentet, sade Anders Borg till Europaportalen på fredagen.