Hoppa till artikelns andra spalt.

Barroso läser lusen av snuskommissionär

I franka ordalag pekar EU-komissionens ordförande med hela handen i frågan var skåpet ska stå när det gäller den förre EU-kommissionären John Dalli status: Du har avgått!  Men Dalli ger sig inte.

Jose Manuel Barroso skriver i ett öppet brev, till den nyligen avgångna EU-kommissionären maltesen John Dalli, att det inte råder någon som helst tvivel om att Dalli självmant och enligt fördragets regler avgått ur EU-kommissionen.

Brevet är ett svar på John Dallis uttalande i pressen att han fortfarande skulle vara medlem av EU-kommission eftersom han inte sagt upp sig skriftligen.

Barroso påpekar i sitt svar att någon skriftlig uppsägning inte är formellt nödvändig enligt fördraget och att Dalli självmant avsagt sig sitt uppdrag i "närvaro av generaldirektören för rättstjänsten och chefen för mitt kansli". Avgången är "oåterkallelig", betonar Barroso.

John Dalli är dock inte en man som ger sig i första taget utan han kallade på onsdag eftermiddag till presskonferens i Bryssels internationella presscenter på andra sidan gatan mot EU-kommissionen. Rubriken för mötet var: "Vad står bakom den svenska snusattacken?"

På twitter påstås att Dalli fortfarande väntar på en skriftlig begäran på sin avgång och att när han fått det ska han avgå.