Enklare att söka EU-pengar

Ansökan om EU-bidrag ska kunna göras via internet. Samtidigt ökar kraven på nationella myndigheter att redovisa hur EU:s pengar används.

Efter nyåret ska det både bli snabbare och enklare att söka pengar från EU, bland annat genom förenklade ansökningshandlingar med schablonbelopp. Ansökan ska kunna göras via internet och sökande behöver inte längre upprätta ett särskilt konto för bidraget. Ränteintäkter från eventuella bankkonton ska inte heller räknas som intänkt i projekten eller behöva betalas tillbaka.

Syftet är att underlätta för de kommuner, organisationer, företag och studenter som söker EU-pengar.
 
Däremot ökar redovisningskraven på de myndigheter i medlemsstaterna som förvaltar EU-pengarna. De ska i fortsättningen försäkra att pengarna använts riktigt genom att lämna in årliga deklarationer till EU-kommissionen.